Labor Redimo heeft voor het team Ingenieursbureau van Waterschap Scheldestromen een programma van eisen voor het raamcontract ‘bemiddeling van tijdelijk personeel op het gebied van civieltechnische ingenieurswerkzaamheden’ opgesteld. Ze werken pro actief (zo wezen ze ons op zaken die we zelf over het hoofd zagen) en komen hun afspraken na. Hun werkwijze is transparant.
Ze denken mee maar schromen zeker niet (om in het belang van het einddoel) ons als klant tegen te spreken. Zij doen dat onderbouwd en met respect. Labor Redimo is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van inhuur en alles wat daar bij komt kijken. Labor Redimo is naar onze ervaring een professioneel, onafhankelijk en betrouwbaar bureau.